ROPE BREAK STRENGTH

  Yellow Poly Rope Premium Blue Rope Premium Mooring Rope 3-Strand Nylon Rope Double Braid Nylon Double Braid Polyester Solid Braid Nylon Solid Braid Polyester Hollow Braid Poly Manila Rope Sisal Rope
3/32"             274        
1/8"             400 310      
5/32"       704     600        
3/16" 885           800 620 690 405  
7/32"       1,647              
1/4" 1,694 1,694     2,300 2,800 1,250 1,050 990 540  
5/16" 2,961 2,961   2,961 3,400 4,200 1,400 1,600 990 900  
3/8" 4,546 4,546   4,576 4,900 5,600 2,500 2,175 1,980 1,215  
7/16"         6,600 7,400       1,575  
1/2" 5,355 5,355   6,597 8,490 9,900 4,000 3,850 2,880 2,385  
5/8" 11,172 11,172   11,668 15,200 15,400       3,960  
3/4" 14,248 14,248   14,810 19,100 20,000       4,860  
7/8"   19,719   21,991 28,300 28,500       6,930  
1"   22,816   26,479 33,600 36,200       8,100  
1-1/8"   30,450     45,000 46,000       10,800  
1-1/4"   34,702   39,380 51,800         12,150  
1-1/2"   49,938     74,000         16,650  
1-5/8"   62,238 61,600             27,900  
1-3/4"   75,915 72,250                
1-15/16"     86,900                
2"   91,455                  
2-1/16"     100,650                
2-1/4"     114,400                
2-3/8"     130,900                
2-1/2"     148,610                
2-3/4"                      
3"     206,800                
3-1/4"     228,800                
3-1/2"     250,800                
3-3/4"     325,600                
4"     350,165                
4-1/2"     372,900                
4-3/4"     455,466                
5"     494,120